Číslo  Název  Období
IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace 2020-2022 
IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce 2018-2019 
IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce 2018-2019 
UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů 2018-2020 
TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce 2016-2016 
TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči 2016-2016 
TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči 2014-2015 
TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi 2012-2013 
DC7/2012 Pojetí sociální pomoci v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi po implementaci sociální reformy v ČR 2012-2012 
DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči 2011-2011 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 10 z celkového počtu: 10 další