Číslo  Název  Období
NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti 2020-2024 
IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR 2018-2020 
UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů 2018-2020 
TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny 2016-2017 
DC504/2015 Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží 2015-2015 
DC409/2014 Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti 2015-2015 
DC509/2015 Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů 2015-2015 
TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice 2014-2015 
6252/13 Situační analýzy v lokalitách Odry a Frýdek-Místek 2013-2013 
DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy 2012-2012 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 10 z celkového počtu: 10 další