Číslo  Název  Období
EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti 2017-2020 
TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny 2016-2017 
DC504/2015 Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží 2015-2015 
DC409/2014 Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti 2015-2015 
DC509/2015 Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů 2015-2015 
TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice 2014-2015 
TD020195 Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce 2014-2015 
TD010104 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice 2012-2013 
TD010156 Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování 2012-2013 
DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy 2012-2012 
DC13/2011 Zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze 2011-2011 
HC193/10 Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách 2010-2010 
DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva 2008-2011 
1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání a vzdělání 2005-2008 
HB09-03 Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti 2003-2003 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 15 z celkového počtu: 15 další