Číslo  Název  Období
UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky 2020-2023 
IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 2018-2019 
IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky (Bulletin) 2018-2022 
GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky 2015-2017 
DC103/2012 Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění 2012-2013 
DC106/2012 Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi 2012-2013 
ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice 2012-2014 
HC209/11 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu 2011-2011 
118-2011D Analýza systému péče o ohrožené děti II 2011-2011 
HC191/10 Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče 2010-2010 
DC1/2010,2/2011 Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech 2010-2011 
2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita 2006-2011 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 12 z celkového počtu: 12 další