Číslo  Název  Období
UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe 2019-2020 
626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II 2019-2019 
626618/2018 Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu 2018-2018 
UP690918 Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni 2018-2019 
IP70511 Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) 2018-2019 
IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS 2018-2019 
EF693017 Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu 2017-2019 
18/2017_IC_NNO Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky 2017-2017 
625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám 2017-2017 
DC537/2017 Analýza systému vězeňství s ohledem na spolupráci s rodinami s přihlédnutím k výkonu činností sociálního kurátora. Vliv spolupráce osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) s rodinou na její začlenění do společnosti 2017-2018 
6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR 2016-2016 
DC501/2015 Výkladový terminologický slovník sociálního zabezpečení 2015-2015 
MIMEN_9134/14 Migrant Men’s Well-being in Diversity (Životní situace mladých mužů cizinců) 2014-2015 
TD020330 Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování 2014-2015 
TD020399 Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 2014-2015 
TD020176 Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 2014-2015 
HC186/10 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany 2010-2011 
6251/09 Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností 2009-2009 
113-EK Moving Societies towards Integration (Pohybující se společností směrem k integraci) 2007-2010 
VS/2005/0686 Kulturní aspekt sociálního začlenění etnických menšin. Hodnocení vlivu politik začlenění v rámci otevřené metody koordinace v EU 2006-2006 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 22 další