Číslo  Název  Období
IP70620 Zpráva o rodině 2023 2022-2023 
691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče 2020-2022 
IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů 2018-2022 
DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti 2017-2018 
58/2017 Vypracování a aktivní participace na Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy 2017-2017 
523 Zpráva o rodině 2016-2017 
522 Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu I. - II. 2016-2017 
531 Dopad úmrtí do socio-ekonomické situace domácnosti 2016-2017 
DC103/2012 Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění 2012-2013 
DC106/2012 Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi 2012-2013 
ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice 2012-2014 
HC209/11 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu 2011-2011 
HC191/10 Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče 2010-2010 
2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita 2006-2011 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 14 z celkového počtu: 14 další