Číslo  Název  Období
914822 Reach Out to the "Left-Behind" – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu 2022-2024 
ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích 2021-2021 
IP70803 Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta? 2021-2022 
DZ627521 Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce 2021-2021 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
ZZ914419 Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce 2019-2020 
ZZ914319 Spolupráce v boji proti nekalým praktikám na pracovišti 2019-2019 
EF691218 Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR 2018-2018 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
IP70308 Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU (sdílení a dělení pracovního místa a práce z domova - homeworking 2018-2019 
DC537/2017 Analýza systému vězeňství s ohledem na spolupráci s rodinami s přihlédnutím k výkonu činností sociálního kurátora. Vliv spolupráce osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) s rodinou na její začlenění do společnosti 2017-2018 
EF692316 Predikce trhu práce 2017-2020 
9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení 2016-2017 
DC506/2015 Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost 2015-2015 
DC510/2015 Analýza využití evropského nástroje mikrofinancování a analýza možností zvýšení účasti ČR v ose mikrofinancování a sociální podnikání 2015-2015 
9135/16 Sociální podmínky v městské hromadné dopravě v Evropě – Česká republika 2015-2016 
9136/16 Monitoring aplikace Rámce kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizací 2015-2016 
9136/15 Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku 2014-2014 
9138/13 Pracovní podmínky a pracovní vztahy v ústřední státní správě: provádění hloubkových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004 2013-2014 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 26 další