Číslo  Název  Období
IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi 2021-2022 
IP70803 Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta? 2021-2022 
DZ627521 Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce 2021-2021 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
EF691218 Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR 2018-2018 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
IP70308 Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU (sdílení a dělení pracovního místa a práce z domova - homeworking 2018-2019 
9133/2017 Příležitostná práce - charakteristika, právní úprava a rozšíření v členských státech 2017-2018 
9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení 2016-2017 
GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky 2015-2017 
9139/15 Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích 2015-2015 
9137/14 Národní studie zaměřená na zhodnocení výkonu služeb zaměstnanosti s důrazem na jejich kapacitu při zajišťování dodržování pracovněprávních předpisů 2014-2015 
9137/10 Flexicurity v období krize 2010-2011 
102-Eurofond Qualitative Post Test on European Working Conditions Survey 2005-0 
9135/10 EIRO (European Industrial Relations Observatory); EWCO (European Working Conditions Observatory); ERM (European Restructuring Monitor) 2004-2022 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 16 z celkového počtu: 16 další