Číslo  Název  Období
EF691118 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2018-2018 
6921/2016 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2016-2016 
EIF_2013-01 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti 2014-2015 
EIF_2012-04 Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek 2013-2014 
EIF_2011-08 Kvantitativní a kvalitativní ukazatelé pro hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v ČR ve světle aktuálních dat a nových poznatků 2012-2013 
DC14/2011 Oživení trhu práce v po krizovém období 2011-2011 
EIF_2010-27 Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 3. fáze 2011-2012 
EIF_2009-02 Monitoring hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -2. fáze 2009-2009 
EIF_2008-23 Monitoring procesů integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti – 1. fáze 2009-2009 
1J019/04-DP2 Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí 2004-2008 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 10 z celkového počtu: 10 další