Číslo  Název  Období
IP70618 Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců 2022-2022 
IP70620 Zpráva o rodině 2023 2022-2023 
UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky 2020-2023 
691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče 2020-2022 
IP70607 Zpráva o rodině 2019-2020 
IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče 2019-2022 
IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky (Bulletin) 2018-2022 
IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory 2018-2018 
IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů 2018-2022 
DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti 2017-2018 
58/2017 Vypracování a aktivní participace na Koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy 2017-2017 
523 Zpráva o rodině 2016-2017 
522 Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu I. - II. 2016-2017 
531 Dopad úmrtí do socio-ekonomické situace domácnosti 2016-2017 
DC517/2015 Výzkum veřejného mínění k nové motivační otcovské dovolené 2015-2015 
DC407/2014 Vyhodnocení existujících domácích výzkumů a dat v oblasti bezdomovectví a návrh dalšího postupu k získávání chybějících klíčových dat o bezdomovectví v ČR nezbytných pro vytváření politik zaměřených na tuto cílovou skupinu 2014-2014 
DC415/2014 Rodiny s dětmi v ČR – Sociodemografická a příjmová analýza 2014-2015 
DC106/2012 Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi 2012-2013 
2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita 2006-2011 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 19 z celkového počtu: 19 další