Číslo  Název  Období
627722 Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví 2022-2022 
IP70803 Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta? 2021-2022 
DZ627521 Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce 2021-2021 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
9133/2017 Příležitostná práce - charakteristika, právní úprava a rozšíření v členských státech 2017-2018 
9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení 2016-2017 
DC506/2015 Dopady případného útlumu herního průmyslu na zaměstnanost 2015-2015 
DC510/2015 Analýza využití evropského nástroje mikrofinancování a analýza možností zvýšení účasti ČR v ose mikrofinancování a sociální podnikání 2015-2015 
9138/13 Pracovní podmínky a pracovní vztahy v ústřední státní správě: provádění hloubkových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004 2013-2014 
6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU 2011-2012 
1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie 2004-2008 
1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života 2004-2007 
9135/10 EIRO (European Industrial Relations Observatory); EWCO (European Working Conditions Observatory); ERM (European Restructuring Monitor) 2004-2022 
HB05-03 Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem 2003-2003 
109-ILO Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce 1997-1997 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 17 z celkového počtu: 17 další