Číslo  Název  Období
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče 2019-2022 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
9138/15 Měnící se vzorce pracovní doby a dlouhodobá udržitelnost práce v Evropě 2015-2016 
9139/15 Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích 2015-2015 
9137/14 Národní studie zaměřená na zhodnocení výkonu služeb zaměstnanosti s důrazem na jejich kapacitu při zajišťování dodržování pracovněprávních předpisů 2014-2015 
9138/13 Pracovní podmínky a pracovní vztahy v ústřední státní správě: provádění hloubkových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004 2013-2014 
6256/11 Zhodnocení fungování a účinků směrnic o informování a projednávání v zemích EU/EHS 2011-2011 
6255/11 Analýzy sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU 2011-2012 
9137/10 Flexicurity v období krize 2010-2011 
9135/10 EIRO (European Industrial Relations Observatory); EWCO (European Working Conditions Observatory); ERM (European Restructuring Monitor) 2004-2022 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další