Číslo  Název  Období
IP70103 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA 2019-2019 
IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR 2018-2022 
IP70201 Náplň a konstrukce životního a existenčního minima 2018-2022 
TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči 2016-2016 
DC520/2016 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. Bulletin No. 10 2016-2016 
DC502/2015 Prověření výše částky životního minima nezaopatřeného dítěte ve věku 6 – 14 let na základě údajů z roku 2013 včetně účelnosti znovuzavedení dvou částek životního minima pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 9 let a 10 – 14 let 2015-2015 
DC501/2015 Výkladový terminologický slovník sociálního zabezpečení 2015-2015 
DC402/2014 Nelegální zaměstnávání (nejen) cizinců a jeho dopady na veřejné rozpočty 2014-2014 
DC2014 Zneužívání sociálních dávek – vybrané otázky 2014-2014 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 9 z celkového počtu: 9 další