Číslo  Název  Období
IP70613 Metodiky sčítání osob bez domova a v nevyhovujícím bydlení 2020-2020 
70610 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu 2018-2020 
DC407/2014 Vyhodnocení existujících domácích výzkumů a dat v oblasti bezdomovectví a návrh dalšího postupu k získávání chybějících klíčových dat o bezdomovectví v ČR nezbytných pro vytváření politik zaměřených na tuto cílovou skupinu 2014-2014 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 3 z celkového počtu: 3 další