Číslo  Název  Období
MV82422 Specifika a bariéry dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikací Ukrajinců žijících na území ČR při vstupu do systému státem organizovaných rekvalifikací a dalšího vzdělávání 2022-2022 
MV682522 Integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2022-2022 
EF682021 Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území hlavního města Prahy 2021-2021 
DZ627421 II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 2021-2021 
EF681720 INTEGRACE CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ V ČR 2021-2021 
IP70311 Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR 2020-2021 
EF681720 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2020-2020 
DZ627220 Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu 2020-2021 
EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR 2019-2019 
EF691218 Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR 2018-2018 
EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti 2017-2020 
6920/2016 Role žen – migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika 2016-2016 
DC514/2016 Spolupráce Úřadu práce České republiky se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky s možností dalšího využití pro průběžný monitoring 2016-2016 
2013-02 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní 2014-2015 
TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR 2014-2015 
EIF_2012-05 Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda 2013-2014 
TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí 2012-2013 
EIF_2011–07 Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb 2012-2013 
EIF2010-26 Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí 2011-2012 
122-2011D Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR 2010-2012 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 20 další