Číslo  Název  Období
627622 Flexibilní formy práce v ČR 2022-2022 
IP70316 Reflexe záchranné sociální sítě v období covid-19 2021-2022 
EF692717 Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen 2017-2019 
EF692316 Predikce trhu práce 2017-2020 
DC501/2015 Výkladový terminologický slovník sociálního zabezpečení 2015-2015 
2013-02 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní 2014-2015 
TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR 2014-2015 
122-2011D Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR 2010-2012 
DC4/2010 Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice 2010-2010 
6251/10 Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level 2010-2010 
6253/09 Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů) 2009-2009 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další