Číslo  Název  Období
IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace 2020-2022 
IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce 2018-2019 
TD03000321 Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny 2016-2017 
DC509/2015 Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů 2015-2015 
TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice 2014-2015 
6252/13 Situační analýzy v lokalitách Odry a Frýdek-Místek 2013-2013 
6908/09 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009-2009 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 7 z celkového počtu: 7 další