2009
Terciálně vzdělaní odborníci a jejich potřeba na českém trhu práce. VAVREČKOVÁ, Jana
2008
Zdroje lidského kapitálu vybraných skupin terciárně vzdělaných českých odborníků a riziko jejich zahraniční migrace. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - MUSIL, Jakub
Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - DRBOHLAV, Dušan - MUSIL, Jakub
Migrační potenciál České republiky a mezinárodní migrace odborníků spojená s rizikem odchodu českých lékařů do zahraničí v souvislosti se vstupem ČR do EU. VAVREČKOVÁ, Jana - MUSIL, Jakub - BRUTHANSOVÁ, Daniela
Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. VAVREČKOVÁ, Jana - A KOL.
Riziko odchodu českých odborníků z podnikatelského výzkumu a vývoje za prací do zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana
2007
The risk the outflow of doctors and IT/ITC specialists from the Czech Republic to other countries. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - FISCHLOVÁ, Drahomíra
Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - FISCHLOVÁ, Drahomíra
2006
Statistické analýzy vývoje počtu IT odborníků. Příjmové komparace informatiků v ČR a v zahraničí. Monitoring volných pracovních míst IT odborníků na českém trhu práce. Svazek III. MICHALIČKA, Ludvík - BAŠTÝŘ, Ivo - FISCHLOVÁ, Drahomíra - VAVREČKOVÁ, Jana
Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT. Terénní šetření. Svazek II. VAVREČKOVÁ, Jana - LUKEŠ, Martin
Statistické analýzy vývoje počtu lékařů. Příjmové komparace lékařů v ČR a v zahraničí. Monitoring volných lékařských míst a nezbytné doklady pro práci lékařů v zahraničí. Svazek III. MICHALIČKA, Ludvík - BAŠTÝŘ, Ivo - BRUTHANSOVÁ, Daniela
Migrační sklony lékařů a studentů medicíny. Terénní šetření. Svazek II. VAVREČKOVÁ, Jana - DOBIÁŠOVÁ, Karolína - HLINICOVÁ, Helena
Komparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. MICHALIČKA, Ludvík - CZESANÁ, Věra
Příjmová motivace odborníků k migraci za prací do zahraničí - souhrnné charakteristiky. BAŠTÝŘ, Ivo - UJHÁZY, Karol
Žádaní odborníci na českém trhu práce. VAVREČKOVÁ, Jana - FISCHLOVÁ, Drahomíra - BRUTHANSOVÁ, Daniela - GAZDAGOVÁ, Marie
Žádaní odborníci na zahraničním (evropském) trhu práce. VAVREČKOVÁ, Jana - VLACH, Jan - GAZDAGOVÁ, Marie
Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v České republice. VAVREČKOVÁ, Jana
Odliv mozků v Evropské unii a nabídkové programy k získání vysokokvalifikovaných odborníků. VAVREČKOVÁ, Jana - HOROVÁ, Lucie
Základní zákonitosti zahraniční pracovní migrace s důrazem na migraci ysokokvalifikovaných pracovních sil. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
2005
Migrace odborníků do zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - A KOL.
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 21 další