2019
Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů ŠŤASTNÁ, Anna - KYZLINKOVÁ, Renata
Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic NEŠPOROVÁ, Olga
Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers NEŠPOROVÁ, Olga
Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování ŠŤASTNÁ, Anna
Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů NEŠPOROVÁ, Olga
2018
Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns KYZLINKOVÁ, Renata - ŠŤASTNÁ, Anna
Working Fathers and Childcare in the Czech Republic NEŠPOROVÁ, Olga - JANUROVÁ, Kristýna
2017
Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech HÖHNE, Sylva
2016
The Initial Years of Motherhood and Fatherhood as Perceived by Expectant Parents: The Division of Care and Paid Work NEŠPOROVÁ, Olga
Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra
Reprodukční plány mladých mužů v ČR KYZLINKOVÁ, Renata - ŠŤASTNÁ, Anna
2015
Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací NEŠPOROVÁ, Olga
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 13 z celkového počtu: 13 další