2019
České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? HAVLÍKOVÁ, Jana
Atlas dlouhodobé péče ČR WIJA, Petr - ŽOFKA, Jan - BAREŠ, Pavel
Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče ČR WIJA, Petr - ŽOFKA, Jan - BAREŠ, Pavel
Rodiny se třemi a více dětmi KUCHAŘOVÁ, Věra - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana
Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol HAVLÍKOVÁ, Jana
Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr - JANUROVÁ, Kristýna - KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech Evropy KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga
Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KYZLINKOVÁ, Renata - VÁŇOVÁ, Jana - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena
Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka - VONDRÁČKOVÁ, Lucie
Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie II. KOTRUSOVÁ, Miriam - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - VÁŇOVÁ, Jana
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - KOTRUSOVÁ, Miriam - HORÁK, Pavel - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - TRBOLA, Robert - VÁŇOVÁ, Jana
Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů ŠŤASTNÁ, Anna - KYZLINKOVÁ, Renata
Druhé dítě - důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození ŠŤASTNÁ, Anna - SLABÁ, Jitka - KOCOURKOVÁ, Jiřina
Sdílené pracovní místo a jeho využití v České republice VEVERKOVÁ, Soňa
Support for Market Economy Principles in European Post-Communist Countries during 1999-2008 SIROVÁTKA, Tomáš - GUZI, Martin - SAXONBERG, Steven
Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 HORECKÝ, Jiří - PRŮŠA, Ladislav
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2018. Bulletin No 34 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Význam kvalifikačního a dalšího vzdělávání pro praxi sociální práce: Pohled vedoucích pracovníků působících v oblasti sociální práce HAVLÍKOVÁ, Jana
Kdo zabezpečí péči o naše seniory PRŮŠA, Ladislav
Satisfaction with democracy and perceived performance of the welfare state in Europe SIROVÁTKA, Tomáš - GUZI, Martin - SAXONBERG, Steven
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 1979 další