2018
Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns KYZLINKOVÁ, Renata - ŠŤASTNÁ, Anna
Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway SIROVÁTKA, Tomáš - VÁLKOVÁ, Jana
Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
Working Fathers and Childcare in the Czech Republic NEŠPOROVÁ, Olga - JANUROVÁ, Kristýna
Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
Tagesmutter/Tagesvater v Německu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 9 z celkového počtu: 9 další