2013
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna - SVOBODOVÁ, Kamila - KUCHAŘOVÁ, Věra
Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let PALONCYOVÁ, Jana
2012
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2011
Výsledky výzkumů VÚPSV v oblasti péče o děti předškolního věku PALONCYOVÁ, Jana
První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen PALONCYOVÁ, Jana
K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost PALONCYOVÁ, Jana
2010
Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HOLUB, Martin - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2004
Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. ETTLEROVÁ, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. PALONCYOVÁ, Jana
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
2003
Počátek rodinného života s ohledem na bytovou situaci. ETTLEROVÁ, Sylva - MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana - MAREŠ, Petr - POTOČNÝ, Tomáš
Rodina a mladá generace: pohled do tří českých regionů. PALONCYOVÁ, Jana
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
2002
Rodinné chování mladé generace. Závěrečná zpráva z Biografického výzkumu mladé generace 2002. PALONCYOVÁ, Jana
Demografická statistika ve Francii. PALONCYOVÁ, Jana
Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj. PALONCYOVÁ, Jana
Opatření sociální politiky k problémovým typům rodin. KUCHAŘOVÁ, Věra - BROULÍKOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 39 z celkového počtu: 39 další