2018
Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns KYZLINKOVÁ, Renata - ŠŤASTNÁ, Anna
Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics VIDOVIĆOVÁ, Lucie - DOSEDĚL, Tomáš
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age HORA, Ondřej
New forms of employment in the Czech Republic KYZLINKOVÁ, Renata - POJER, Petr - VEVERKOVÁ, Soňa
Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice HAVLÍKOVÁ, Jana
Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
Age-Friendly Rural Areas. The Challenges of Measurement and Evaluation in Czech Older Adults VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! PRŮŠA, Ladislav
Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání HAVLÍKOVÁ, Jana - KRCHŇAVÁ, Anna - RŮŽIČKOVÁ, Jana - ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava
Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech HUBÍKOVÁ, Olga
Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka
Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015 BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví NEŠPOROVÁ, Olga
Vliv počtu nezaopatřených dětí na rozsah a cenu poskytovaných rekvalifikačních kurzů v Jihomoravském kraji VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka
Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway SIROVÁTKA, Tomáš - VÁLKOVÁ, Jana
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Systémy dlouhodobé sociálně zdravotní péče ve vybraných evropských zemích - inspirace pro ČR PRŮŠA, Ladislav
Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči BAREŠ, Pavel
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 1958 další