2019
Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce ŘÍHOVÁ, Lenka
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - KOTRUSOVÁ, Miriam - HORÁK, Pavel - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - TRBOLA, Robert - VÁŇOVÁ, Jana
Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 HORECKÝ, Jiří - PRŮŠA, Ladislav
Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers NEŠPOROVÁ, Olga
Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování ŠŤASTNÁ, Anna
Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů NEŠPOROVÁ, Olga
Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti PRŮŠA, Ladislav
Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky ŘÍHOVÁ, Lenka - BLAHOUT, Michal
Nové formy zaměstnávání v České republice KYZLINKOVÁ, Renata - POJER, Petr - VEVERKOVÁ, Soňa
2018
Zohlednění rodičovství v důchodovém systému ČR HOLUB, Martin
Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Poverty of seniors in the Czech Republic GODAROVÁ, Jana
Seniors, loneliness and the role of municipalities BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
Competition versus labour costs in the European Union in the period 2006 - 2016 BERAN, Vlastimil
The influence of contemporary trends on the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work ŘÍHOVÁ, Lenka
Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns KYZLINKOVÁ, Renata - ŠŤASTNÁ, Anna
Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics VIDOVIĆOVÁ, Lucie - DOSEDĚL, Tomáš
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age HORA, Ondřej
New forms of employment in the Czech Republic KYZLINKOVÁ, Renata - POJER, Petr - VEVERKOVÁ, Soňa
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 1974 další