2019
Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) KOTÍKOVÁ, Jaromíra - HROUZEK, Petr - PAVLÍČEK, Petr - VARTANYAN, Artem
Zpráva z fokusních skupin: Dítě v rodičovském konfliktu BARVÍKOVÁ, Jana
Péče o děti po rozvodu či rozchodu HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠŤASTNOVÁ, Pavlína
Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku ŠÍDLO, Luděk - ŠŤASTNÁ, Anna - KOCOURKOVÁ, Jiřina - FAIT, Tomáš
Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert
Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují? BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Czech Republic: Developments in working life 2018 LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa - KYZLINKOVÁ, Renata - KROUPA, Aleš - POJER, Petr
Casual work: Characteristics and implications BILETTA, Isabella - KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata
Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce DOHNALOVÁ, Zdeňka - NEČASOVÁ, Mirka - TRBOLA, Robert
Is the Non-take-up Problem Present in the Czech Republic? GODAROVÁ, Jana - ŠTARHOVÁ, Iveta
Přerozdělování zdrojů ve stárnoucí společnosti optikou genderově a věkově specifické produkce a spotřeby HOLUB, Martin - ŠŤASTNÁ, Anna
Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku BAREŠ, Pavel - DOHNALOVÁ, Marie
THE ISSUE OF LIVING MINIMUM: THE COMPARISON OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
Sociální služby na historické křižovatce PRŮŠA, Ladislav
Rekonstituované rodiny PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2011 - 2016: Bulletin No. 12 BERAN, Vlastimil
České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? HAVLÍKOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 2021 další