2020
Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků PUNOVÁ, Monika
Musíte makat a poslouchat, no: Vězení, potlačování autonomie a responsibili-zace u vězněných a propuštěných osob v ČR MERTL, Jiří
Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty HAVLÍKOVÁ, Jana
Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert
Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel
Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova HOLPUCH, Petr - NEŠPOROVÁ, Olga
Čínská chřipka ochromila celý svět PRŮŠA, Ladislav
Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR KOTRUSOVÁ, Miriam - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie
Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VÍŠEK, Petr
Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2019. Bulletin No 35 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce: Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka
Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020–2025 LICHARD, Tomáš - CZESANÁ, Věra - KLICNAR, Filip - LICHNER, Ivan - MATOUŠKOVÁ, Zdeňka - RADVANSKÝ, Marek - VYCHOVÁ, Helena
Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - HRABA, Jan
Depistáž v sociální práci na obecních úřadech HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
2019
Co ukázala analýza systému financování sociálních služeb? PRŮŠA, Ladislav
THE CAUSES OF CHANGES IN THE DEMANDS OF WORK OF CIVIL SERVANTS IN THE CZECH REPUBLIC ŘÍHOVÁ, Lenka
Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka PUNOVÁ, Monika
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 2058 další