2019
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2018. Bulletin No 34 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Význam kvalifikačního a dalšího vzdělávání pro praxi sociální práce: Pohled vedoucích pracovníků působících v oblasti sociální práce HAVLÍKOVÁ, Jana
Kdo zabezpečí péči o naše seniory PRŮŠA, Ladislav
Satisfaction with democracy and perceived performance of the welfare state in Europe SIROVÁTKA, Tomáš - GUZI, Martin - SAXONBERG, Steven
Trh práce po krizi VLACH, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ, Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic NEŠPOROVÁ, Olga
Policy adaptation to address early job insecurity in Europe HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SIROVÁTKA, Tomáš
Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SIROVÁTKA, Tomáš
Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce ŘÍHOVÁ, Lenka
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - KOTRUSOVÁ, Miriam - HORÁK, Pavel - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - TRBOLA, Robert - VÁŇOVÁ, Jana
Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 HORECKÝ, Jiří - PRŮŠA, Ladislav
Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers NEŠPOROVÁ, Olga
Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování ŠŤASTNÁ, Anna
Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů NEŠPOROVÁ, Olga
Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti PRŮŠA, Ladislav
Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky ŘÍHOVÁ, Lenka - BLAHOUT, Michal
Nové formy zaměstnávání v České republice KYZLINKOVÁ, Renata - POJER, Petr - VEVERKOVÁ, Soňa
2018
Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Poverty of seniors in the Czech Republic GODAROVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 1961 další