2019
Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie II. KOTRUSOVÁ, Miriam - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - VÁŇOVÁ, Jana
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - KOTRUSOVÁ, Miriam - HORÁK, Pavel - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - TRBOLA, Robert - VÁŇOVÁ, Jana
2011
Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu KYZLINKOVÁ, Renata - KOTRUSOVÁ, Miriam
2009
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KARPÍŠEK, Zdeněk - KOTRUSOVÁ, Miriam
Zvyšování flexibility u pracovní doby a pracovních podmínek jako jedna z možností podpory zvyšování zaměstnanosti starších osob. KOTRUSOVÁ, Miriam
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. KARPÍŠEK, Zdeněk - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam
Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. BIČÁKOVÁ, Olga - KOTRUSOVÁ, Miriam - SOUKUP, Tomáš - ŽENÍŠKOVÁ, Marta - BANZETOVÁ, Eva
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2008
Regionální dimenze nezaměstnanosti v České republice KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam
Transferability of the Bulgarian JOBS programme in the Czech Republic. KOTRUSOVÁ, Miriam
2007
Flexibilitou v zaměstnání k větší harmonizaci rodinných a profesních rolí. KOTRUSOVÁ, Miriam
Reforma politiky zaměstnanosti v Německu. KOTRUSOVÁ, Miriam
2006
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Finsko. KOTRUSOVÁ, Miriam - KUX, Jaroslav
2002
Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. Dokonč KOTRUSOVÁ, Miriam
Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. KOTRUSOVÁ, Miriam
1999
Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. KOTRUSOVÁ, Miriam
1998
Opatření politiky zaměstnanosti při další realizaci strukturálních přeměn ekonomiky KOTRUSOVÁ, Miriam - A KOL.
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 17 z celkového počtu: 17 další