2020
Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel
2019
Institucionální podpora osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Příprava na propuštění ve výkonu trestu odnětí svobody MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku BAREŠ, Pavel - DOHNALOVÁ, Marie
Atlas dlouhodobé péče ČR WIJA, Petr - ŽOFKA, Jan - BAREŠ, Pavel
Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče ČR WIJA, Petr - ŽOFKA, Jan - BAREŠ, Pavel
2018
Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči BAREŠ, Pavel
Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
2017
Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Informace o pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody jako okolnost ztěžující návrat na trh práce BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR MUSIL, Libor - BAREŠ, Pavel - HAVLÍKOVÁ, Jana - (EDS.)
Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
2016
Preliminary analysis to identify barriers and conditions for employing persons during or after imprisonment BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Ekonomická situace a ohrožení sociálním vyloučením u obyvatel menších obcí v seniorském a předseniorském věku BAREŠ, Pavel - PRŮŠA, Ladislav
Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - HOLUB, Martin - BAREŠ, Pavel
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 90 další