2020
Čínská chřipka ochromila celý svět PRŮŠA, Ladislav
2019
Co ukázala analýza systému financování sociálních služeb? PRŮŠA, Ladislav
Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav
Jak se změnily kapacity pobytových služeb v letech 2007-2018 PRŮŠA, Ladislav
Sociální služby na historické křižovatce PRŮŠA, Ladislav
Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 HORECKÝ, Jiří - PRŮŠA, Ladislav
Kdo zabezpečí péči o naše seniory PRŮŠA, Ladislav
Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 HORECKÝ, Jiří - PRŮŠA, Ladislav
Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti PRŮŠA, Ladislav
2018
Lze v cizině najít inspiraci pro modifikování systému služeb sociální péče v České republice? PRŮŠA, Ladislav
Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! PRŮŠA, Ladislav
Systémy dlouhodobé sociálně zdravotní péče ve vybraných evropských zemích - inspirace pro ČR PRŮŠA, Ladislav
Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích - inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemi PRŮŠA, Ladislav
Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvků na péči v ČR do roku 2030 PRŮŠA, Ladislav
Impacts of an ageing population on social systems - selected issues PRŮŠA, Ladislav
Podle VOP je péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné KATASTROFÁLNÍ! PRŮŠA, Ladislav
2017
Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Nová kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v Německu PRŮŠA, Ladislav
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 202 další