2021
Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
2020
Zkušenosti obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů se zprostředkováním náhradní rodinné péče 2018 PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana
Kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018 PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana
Zkracování pracovní doby KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - LEHMANN, Štěpánka - SEDLÁR, Jan - ŠPAČEK, Ondřej - VEVERKOVÁ, Soňa
Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Jarmila - OLECKÁ, Ivana - ŽOFKA, Jan
Reflexe rodinné politiky – očekávání a postoje: Souhrn podkladů pro potřeby odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR KUCHAŘOVÁ, Věra
Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky MUSIL, Libor
Péče sociálních pracovníků o sebe v pracovních podmínkách na obecních úřadech HUBÍKOVÁ, Olga
Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KYZLINKOVÁ, Renata - VÁŇOVÁ, Jana - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena
Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení LUSKOVÁ, Daniela - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SOKAČOVÁ, Linda - ŠILHÁNKOVÁ, Lenka - HORECKÁ, Miroslava - JIRÁČKOVÁ, Pavlína - PAVEL, Lukáš
Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 KRAUS, Arno - VÍŠEK, Petr
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět VÍŠEK, Petr
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Pozitivní společenský dopad koronaviru? Impuls k úvahám o solidaritě, empatii, důstojnosti a základním nepodmíněném příjmu MERTL, Jiří
Výzkum osob bez domova NEŠPOROVÁ, Olga
Pandemie covidu-19 a osoby bez domova NEŠPOROVÁ, Olga
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012–2017: Bulletin No. 13 BERAN, Vlastimil
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství – bariéry na straně příjemců: Výsledky dotazníkového šetření na populaci 15–64 let ke vnímání kariérového poradenství ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
POPULACE OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE: Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 2085 další