2022
Úplné rodiny s dětmi KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic PUNOVÁ, Monika
Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011 ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš
Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie
2021
Prohloubení a aktualizace metodiky Náklady na nezaměstnaného I JAHODA, Robert
Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě ORNSTEIN, Richard
The Give Textbook - Career Guidance for Clients in New Forms of Work, Challenges and Solutions VÁŇOVÁ, Jana - GÖTZ, Rudolf - HAYDN, Franziska - KLEIN, Rosemarie - REUTTER, Gerhard
Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Rozvoj sociální práce zaměřené na rodinné pečující HUBÍKOVÁ, Olga
Labour Costs before Covid BERAN, Vlastimil
Enhancing the Social Partners and Social Dialogue in the New World of Work in the Czech Republic VEVERKOVÁ, Soňa
Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa
Dopady pandemie na sólo rodiče - první výsledky výzkumu HÖHNE, Sylva
Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - ROUPCOVÁ, Noemi
Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta
Metodika sčítání osob bez domova v České republice NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 2152 další