2020
Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení LUSKOVÁ, Daniela - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SOKAČOVÁ, Linda - ŠILHÁNKOVÁ, Lenka - HORECKÁ, Miroslava - JIRÁČKOVÁ, Pavlína - PAVEL, Lukáš
Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 KRAUS, Arno - VÍŠEK, Petr
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět VÍŠEK, Petr
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Pozitivní společenský dopad koronaviru? Impuls k úvahám o solidaritě, empatii, důstojnosti a základním nepodmíněném příjmu MERTL, Jiří
Výzkum osob bez domova NEŠPOROVÁ, Olga
Pandemie covidu-19 a osoby bez domova NEŠPOROVÁ, Olga
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012–2017: Bulletin No. 13 BERAN, Vlastimil
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství – bariéry na straně příjemců: Výsledky dotazníkového šetření na populaci 15–64 let ke vnímání kariérového poradenství ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
POPULACE OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE: Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce NEČASOVÁ, Mirka
Zpráva o rodině 2020 KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků PUNOVÁ, Monika
Musíte makat a poslouchat, no: Vězení, potlačování autonomie a responsibili-zace u vězněných a propuštěných osob v ČR MERTL, Jiří
Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty HAVLÍKOVÁ, Jana
Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert
Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel
Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova HOLPUCH, Petr - NEŠPOROVÁ, Olga
Čínská chřipka ochromila celý svět PRŮŠA, Ladislav
Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 2074 další