2021
Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů GABRIŠOVÁ, Veronika
Homoparentální rodiny NEŠPOROVÁ, Olga
Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Sčítání lidí bez domova JANUROVÁ, Kristýna
Dlouhodobá péče nejen v České republice PRŮŠA, Ladislav
Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel - LEGNEROVÁ, Kateřina
Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení HOHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
2020
Vybrané sociální kontexty věkové diskriminace a ageismu - nové cíle a směry VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva) ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
Správa depistáží HAVLÍKOVÁ, Jana - TURČÍNEK, Jna
ABC Depistáže HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Why targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej
Metodologie sčítání osob v nejistém a nevyhovujícím bydlení HOLPUCH, Petr
Minimum Wage versus Social Benefits in the Czech Republic BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
Demotivative Effect of Social on the Labor Supply of Low-Skilled Workers BERAN, Vlastimil
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Důchodová reforma a lidský kapitál VOSTATEK, Jaroslav
Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití HOLUB, Martin
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 2105 další