2021
Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert
Depistáž v sociální práci na obecních úřadech zaměřená na dlouhodobě pečující osoby HUBÍKOVÁ, Olga
Podoba české rodiny v postmoderní době HOZOVÁ, Leona
Proměny státní rodinné politiky od devadesátých let XX. století KUCHAŘOVÁ, Věra
Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata
Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - TRBOLA, Robert
Deficity ukotvení české sociální práce HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor
Bezdětní a postoje k rodičovství PALONCYOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - ŽÁČKOVÁ, Lucie - HAŠKOVÁ, Hana - LUKIĆ, Aco
Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů GABRIŠOVÁ, Veronika
Homoparentální rodiny NEŠPOROVÁ, Olga
Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Sčítání lidí bez domova JANUROVÁ, Kristýna
Dlouhodobá péče nejen v České republice PRŮŠA, Ladislav
Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel - LEGNEROVÁ, Kateřina
Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
2020
Vybrané sociální kontexty věkové diskriminace a ageismu - nové cíle a směry VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva) ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
Správa depistáží HAVLÍKOVÁ, Jana - TURČÍNEK, Jna
ABC Depistáže HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 2117 další