2021
Dlouhodobá péče nejen v České republice PRŮŠA, Ladislav
Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel - LEGNEROVÁ, Kateřina
2020
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva) ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Why targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej
Demotivative Effect of Social on the Labor Supply of Low-Skilled Workers BERAN, Vlastimil
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Důchodová reforma a lidský kapitál VOSTATEK, Jaroslav
Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití HOLUB, Martin
Zkracování pracovní doby KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa - ŠPAČEK, Ondřej - SEDLÁR, Jan
Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Jarmila - OLECKÁ, Ivana - ŽOFKA, Jan
Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KYZLINKOVÁ, Renata - VÁŇOVÁ, Jana - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena
Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 KRAUS, Arno - VÍŠEK, Petr
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět VÍŠEK, Petr
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Práce z domova - popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012 - 2017. Bulletin No. 13 BERAN, Vlastimil
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 944 další