2021
Industrial relations and social dialogue LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa
Industrial relations and social dialogue KYZLINKOVÁ, Renata
Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Peer Country Comments Paper - Czechia VEVERKOVÁ, Soňa
Dlouhodobá péče nejen v České republice PRŮŠA, Ladislav
Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel - LEGNEROVÁ, Kateřina
2020
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva) ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Why targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej
Demotivative Effect of Social on the Labor Supply of Low-Skilled Workers BERAN, Vlastimil
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Důchodová reforma a lidský kapitál VOSTATEK, Jaroslav
Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití HOLUB, Martin
Zkracování pracovní doby KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa - ŠPAČEK, Ondřej - SEDLÁR, Jan
Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Jarmila - OLECKÁ, Ivana - ŽOFKA, Jan
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 953 další