2022
Family Formation in Changing Economic and Societal Conditions in the Czech Republic KUCHAŘOVÁ, Věra
Úplné rodiny s dětmi KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2021
Dopady pandemie na sólo rodiče - první výsledky výzkumu HÖHNE, Sylva
Bezdětní a postoje k rodičovství PALONCYOVÁ, Jana
Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) KUCHAŘOVÁ, Věra
Podoba české rodiny v postmoderní době HOZOVÁ, Leona
Proměny státní rodinné politiky od devadesátých let XX. století KUCHAŘOVÁ, Věra
Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata
Bezdětní a postoje k rodičovství PALONCYOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - ŽÁČKOVÁ, Lucie - HAŠKOVÁ, Hana - LUKIĆ, Aco
Homoparentální rodiny NEŠPOROVÁ, Olga
Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
2020
Zkušenosti obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů se zprostředkováním náhradní rodinné péče 2018 BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Kvalifikované odhady pracovníků obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů počtů zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na etnickou příslušnost dětí v roce 2018 PALONCOYVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana
Reflexe rodinné politiky - očekávání a postoje KUCHAŘOVÁ, Věra
Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení LUSKOVÁ, Daniela - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SOKAČOVÁ, Linda - ŠILHÁNKOVÁ, Lenka - HORECKÁ, Miroslava - JIRÁČKOVÁ, Pavlína - PAVEL, Lukáš
Zpráva o rodině 2020 KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Zkušenosti rodičů s otcovskou poporodní péčí NEŠPOROVÁ, Olga
2019
Neúplné rodiny PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 284 další