2021
Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert
Depistáž v sociální práci na obecních úřadech zaměřená na dlouhodobě pečující osoby HUBÍKOVÁ, Olga
Využívání a fungování institutu svěřenectví do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi HOZOVÁ, Leona - KYZLINKOVÁ, Renata
Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - TRBOLA, Robert
Deficity ukotvení české sociální práce HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor
Dlouhodobá péče nejen v České republice PRŮŠA, Ladislav
2020
Sociální politika v éře digitalizace, nové výzvy, nová rizika VÍŠEK, Petr
Správa depistáží HAVLÍKOVÁ, Jana - TURČÍNEK, Jna
ABC Depistáže HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Důchodová reforma a lidský kapitál VOSTATEK, Jaroslav
Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití HOLUB, Martin
Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky MUSIL, Libor
Péče sociálních pracovníků o sebe v pracovních podmínkách na obecních úřadech HUBÍKOVÁ, Olga
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Populace osob bez domova v České republice NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce NEČASOVÁ, Mirka
Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků PUNOVÁ, Monika
Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty HAVLÍKOVÁ, Jana
Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 617 další