2021
Dlouhodobá péče nejen v České republice PRŮŠA, Ladislav
2020
Správa depistáží HAVLÍKOVÁ, Jana - TURČÍNEK, Jna
ABC Depistáže HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Důchodová reforma a lidský kapitál VOSTATEK, Jaroslav
Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití HOLUB, Martin
Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky MUSIL, Libor
Péče sociálních pracovníků o sebe v pracovních podmínkách na obecních úřadech HUBÍKOVÁ, Olga
Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku HON, Filip - PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel
Populace osob bez domova v České republice NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce NEČASOVÁ, Mirka
Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků PUNOVÁ, Monika
Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty HAVLÍKOVÁ, Jana
Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert
Čínská chřipka ochromila celý svět PRŮŠA, Ladislav
Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - KOTRUSOVÁ, Miriam
Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VÍŠEK, Petr
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2019. Bulletin No. 35 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce: Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 609 další