2019
Rodiny se třemi a více dětmi KUCHAŘOVÁ, Věra - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana
Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech Evropy KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga
Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů ŠŤASTNÁ, Anna - KYZLINKOVÁ, Renata
Druhé dítě - důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození ŠŤASTNÁ, Anna - SLABÁ, Jitka - KOCOURKOVÁ, Jiřina
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ, Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic NEŠPOROVÁ, Olga
Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers NEŠPOROVÁ, Olga
Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování ŠŤASTNÁ, Anna
Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů NEŠPOROVÁ, Olga
2018
Fatherhood in a Changing Society: Shifts in Male Fertility Patterns KYZLINKOVÁ, Renata - ŠŤASTNÁ, Anna
Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway SIROVÁTKA, Tomáš - VÁLKOVÁ, Jana
Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
Working Fathers and Childcare in the Czech Republic NEŠPOROVÁ, Olga - JANUROVÁ, Kristýna
Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
Tagesmutter/Tagesvater v Německu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2017
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Bezdetnosť - nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku ŠPROCHA, Branislav - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠÍDLO, Luděk
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 278 další