2019
Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR ŠIMÍKOVÁ, Ivana - JELÍNEK, Matouš - OBROVSKÁ, Lucie
Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) KOTÍKOVÁ, Jaromíra - HROUZEK, Petr - PAVLÍČEK, Petr - VARTANYAN, Artem
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
THE ISSUE OF LIVING MINIMUM: THE COMPARISON OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2011 - 2016: Bulletin No. 12 BERAN, Vlastimil
Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr - JANUROVÁ, Kristýna - KUCHAŘOVÁ, Věra
Náklady práce ve státech Evropské unie v letech 2006-2016 BERAN, Vlastimil
Satisfaction with democracy and perceived performance of the welfare state in Europe SIROVÁTKA, Tomáš - GUZI, Martin - SAXONBERG, Steven
Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce ŘÍHOVÁ, Lenka
2018
Poverty of seniors in the Czech Republic GODAROVÁ, Jana
The influence of contemporary trends on the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work ŘÍHOVÁ, Lenka
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka
Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015 BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví NEŠPOROVÁ, Olga
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací ŘÍHOVÁ, Lenka - FOJTÍK, Dominik
Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU BERAN, Vlastimil - FRANEK, Jiří
Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július
Risk of losing status of self-employed ŘÍHOVÁ, Lenka
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 345 další