2018
Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU BERAN, Vlastimil - FRANEK, Jiří
Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július
Risk of losing status of self-employed ŘÍHOVÁ, Lenka
2017
Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí BERAN, Vlastimil - ŘÍHOVÁ, Lenka
Alternative Status to Being Self-Employed ŘÍHOVÁ, Lenka
The Impact of population Ageing on GDP in the Czech Republic BERAN, Vlastimil - GODAROVÁ, Jana
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu VLACH, Jan - ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július - PROCHÁZKOVÁ, Nina - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠEDAJOVÁ, Soňa - FOLTÁN, František - MERTL, Jan - STAŠKOVIČ, Václav
Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - ZAJÍČEK, Miroslav
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11 BERAN, Vlastimil
Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014 HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2016. Bulletin No 32 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu ŘÍHOVÁ, Lenka
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů GODAROVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - JAHODA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil VRABCOVÁ, Jana
2016
Specifics of Price Marketing Controlling and Pricing of Products with Small and Medium-Sized Family Enterprises (Proceedings of Abstract) HAVLÍČEK, Karel - ŘÍHOVÁ, Lenka
Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení KUCHAŘOVÁ, Věra - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - ZAJÍČEK, Miroslav
Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - ZAJÍČEK, Miroslav
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020 TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Romský mentoring: služba podporující výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR ŠŤASTNÁ, Anna - DEMNER, Marek - BASLOVÁ, Michala
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 348 další