2016
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sekundární analýza kvalitativních dat MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016 MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Legislativní analýza MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce: Podklad pro Hneleg MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce BALÁŽ, Roman - MUSIL, Libor
2015
Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2014
Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
2013
Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - MUSIL, Libor
Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2012
Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? MUSIL, Libor
2011
Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Constancy of concepts of desirable social workers’ actions and experiencing their dissimilarity in an organisation MUSIL, Libor
2010
Neochota ke změně - rigidita nebo rezistance? MUSIL, Libor - JANSKÁ, Vlasta
2009
Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
Hledají sociální pracovníci kolektivní identitu ? RŮŽIČKOVÁ, Daniela - MUSIL, Libor
Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 75 další