2006
Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - KLÍČOVÁ, Kateřina
2005
Mechanismy sociálního vylučování. ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Konceptualizace výzkumu. ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - VAŠEČKA, Imrich - A KOL.
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách - (hodnoty a fakta). WINKLER, Jiří - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2004
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - NAVRÁTIL, Pavel - WINKLER, Jiří
2002
Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizik sociálního vyloučení romské populace. Část I - Typologie projektů. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - NAVRÁTIL, Pavel
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 27 z celkového počtu: 27 další