2015
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2014. Bulletin No 30. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
2014
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2013. Bulletin No 29. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
2013
Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠLAPÁK, Milan - HÁLA, Jaroslav - PFEIFEROVÁ, Štěpánka
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2012. Bulletin No 28. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
2012
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2011. Bulletin No 27. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš
2011
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2010. Bulletin No 26. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš
Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA MUSILOVÁ, Zdeňka - ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
2010
Institut pozůstalostních důchodů a jeho budoucnost v souvislosti s demografickými trendy. ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
Změny při stanovení rozhodného období v souvislosti s prodlužující se střední délkou života. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. ŠLAPÁK, Milan - SOUKUP, Tomáš - VIDOVIĆOVÁ, Lucie - HOLUB, Martin
Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan - ŠŤASTNÁ, Anna - HÖHNE, Sylva - KREBS, Vojtěch
Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Možnost převodu (přenechání) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
2009
Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří. ŠLAPÁK, Milan - SOUKUP, Tomáš
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2008. Bulletin No 24. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš
2008
Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš - JAHODA, Robert
Charakter nositelů důchodového pojištění. POLLNEROVÁ, Štěpánka - ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - MIKUŠKOVÁ, Mária
Ekonomická aktivita starších osob a důchodový systém v České republice. ŠLAPÁK, Milan
2007
Důchodové pojištění v Chile. ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 44 další