2021
Labour Costs before Covid BERAN, Vlastimil
Enhancing the Social Partners and Social Dialogue in the New World of Work in the Czech Republic VEVERKOVÁ, Soňa
Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa
Dopady pandemie na sólo rodiče - první výsledky výzkumu HÖHNE, Sylva
Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - ROUPCOVÁ, Noemi
Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta
Metodika sčítání osob bez domova v České republice NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr
Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš
Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Bezdětní a postoje k rodičovství PALONCYOVÁ, Jana
Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) KUCHAŘOVÁ, Věra
Industrial relations and social dialogue LEHMANN, Štěpánka - VEVERKOVÁ, Soňa
Industrial relations and social dialogue KYZLINKOVÁ, Renata
Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Peer Country Comments Paper - Czechia VEVERKOVÁ, Soňa
Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert
Depistáž v sociální práci na obecních úřadech zaměřená na dlouhodobě pečující osoby HUBÍKOVÁ, Olga
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 2161 další