2022
Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Reflexe významu, aktuálního nastavení a fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a jeho dalšími klíčovými aktéry SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - BAREŠ, Pavel
Náhradní výživné HÖHNE, Sylva - KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda - PALONCYOVÁ, Jana
Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covidu-19 PALONCYOVÁ, Jana
Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky BERAN, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Diana - ČERVENKA, Filip
Family Formation in Changing Economic and Societal Conditions in the Czech Republic KUCHAŘOVÁ, Věra
Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 HÖHNE, Sylva
Úplné rodiny s dětmi KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic PUNOVÁ, Monika
Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011 ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš
Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie
2021
Podpora digitálního začleňování starších osob VYCHOVÁ, Helena
Prohloubení a aktualizace metodiky Náklady na nezaměstnaného I JAHODA, Robert
Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě ORNSTEIN, Richard
The Give Textbook - Career Guidance for Clients in New Forms of Work, Challenges and Solutions VÁŇOVÁ, Jana - GÖTZ, Rudolf - HAYDN, Franziska - KLEIN, Rosemarie - REUTTER, Gerhard
Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 VYHLÍDAL, Jiří
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 2163 další