2018
Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2017
The de-institutionalisation of care for older people in the Czech Republic and Slovakia: national strategies and local outcomes KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - SZÜDI, Gábor - SZÜDI, Jaroslava - HAVLÍKOVÁ, Jana
Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2016
Analýza zahraniční posudkové praxe: Anglie MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Analýza zahraniční posudkové praxe: Slovensko MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Analýza zahraniční posudkové praxe: Rakousko MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Focus Group MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření pracovníků agendy příspěvku na péči MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Příprava lékařských podkladů pro potřeby posouzení stupně závislosti a role praktických lékařů v příspěvku na péči: Kvalitativní šetření praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření posudkových lékařů posuzujících stupeň závislosti v rámci řízení o příspěvek na péči MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Sekundární analýza: rozbor podmínek a charakteristik stávající praxe posuzování stupně závislosti v řízení o příspěvek na péči z hlediska víceoborové spolupráce MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Analýza kausuistik MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvěk na péči - analýzy a doporučení: Podklad pro Hneleg MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy: Analytická zpráva MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sekundární analýza kvalitativních dat MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016 MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 64 další