2022
Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017 HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie
2021
Vyhodnocení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav - TRBOLA, Robert
2020
How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Why targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej
Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
2019
Policy adaptation to address early job insecurity in Europe HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SIROVÁTKA, Tomáš
Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SIROVÁTKA, Tomáš
2018
Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age HORA, Ondřej
Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
2017
Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014 HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
2016
Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
2015
Metodika Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří - SUCHANEC, Miroslav
2014
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2012
Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009) HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš
Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav
2011
THE CZECH REPUBLIC: Social Experimentation: Supporting People 50+ in Entrepreneurship HORA, Ondřej - SOUKUP, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav
2010
Kvalita pracovního života v sektoru strojírenství a v sektoru informačních technologií: případová studie HORA, Ondřej
Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena - VYHLÍDAL, Jiří
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 29 další