2019
Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity HOLUB, Martin - MERTL, Jan - MILLIONOVÁ, Pavlína - ŠLAPÁK, Milan - VOSTATEK, Jaroslav - VÍŠEK, Petr
2017
Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Determinanty odchodu do předčasného důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Analýza české veřejné správy v okolí českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
2016
Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Institut dlouhodobých vdovských a vdoveckých důchodů pohledem mezinárodního srovnání ŠLAPÁK, Milan
Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi ŠLAPÁK, Milan
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2015. Bulletin No 31 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
2015
Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PRŮŠA, Ladislav - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU HOLUB, Martin - POLLNEROVÁ, Štěpánka - ŠLAPÁK, Milan
Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění ŠLAPÁK, Milan - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 44 další