2012
Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Koordinovaná rehabilitace BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Právní odpovědnost za škodu vzniklou pacientovi ve zdravotnických zařízeních podle občanského práva BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
2010
Czech Republic. BRUTHANSOVÁ, Daniela - HOLMEROVÁ, Iva
Vývoj invalidity v letech 2003- 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003- 2008. BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
2009
Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Czech Republic. BRUTHANSOVÁ, Daniela
Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. PRŮŠA, Ladislav - JEŘÁBKOVÁ, Věra - BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - GALETOVÁ, Zdeňka - KAPLAN, Eduard - SVĚT, Libor
Právní odpovědnost lékaře. BRUTHANSOVÁ, Daniela
Kardiovaskulární revoluce. BRUTHANS, Jan - BRUTHANSOVÁ, Daniela
Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb. ČERVENKOVÁ, Anna - BRUTHANSOVÁ, Daniela - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Pooperační zmatenost na JIP - zásadní perioperační komplikace u starších pacientů. BRUTHANSOVÁ, Daniela - BRUTHANS, Jan - SVÍTEK, Marek
Nová klasifikace nemoci a zdraví. BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra
How to deal with ageing of workforce in the Czech Republic? BRUTHANSOVÁ, Daniela - BRUTHANS, Jan - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra
Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociální péče. BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra
2008
Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským. BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna
Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 58 další