2020
Správa depistáží HAVLÍKOVÁ, Jana - TURČÍNEK, Jna
ABC Depistáže HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty HAVLÍKOVÁ, Jana
Depistáž v sociální práci na obecních úřadech HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
2019
Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce MUSIL, Libor - BALÁŽ, Roman - HAVLÍKOVÁ, Jana - PUNOVÁ, Monika - VOTOUPAL, Miloš
Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná zpráva HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - MUSIL, Libor - DURAJOVÁ, Zuzana - ŠUPA, Jiří
České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? HAVLÍKOVÁ, Jana
Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol HAVLÍKOVÁ, Jana
Význam kvalifikačního a dalšího vzdělávání pro praxi sociální práce: Pohled vedoucích pracovníků působících v oblasti sociální práce HAVLÍKOVÁ, Jana
2018
Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice HAVLÍKOVÁ, Jana
Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání HAVLÍKOVÁ, Jana - KRCHŇAVÁ, Anna - RŮŽIČKOVÁ, Jana - ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava
Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: role profesní socializace HAVLÍKOVÁ, Jana
2017
Peer Review on ‘Germany’s latest reforms of the long-term care system’ - Peer Country Comments Paper: Czech Republic HAVLÍKOVÁ, Jana
The de-institutionalisation of care for older people in the Czech Republic and Slovakia: national strategies and local outcomes KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - SZÜDI, Gábor - SZÜDI, Jaroslava - HAVLÍKOVÁ, Jana
Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a posudkových lékařů na vybrané aspekty stávající posudkové praxe v příspěvku na péči HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR MUSIL, Libor - BAREŠ, Pavel - HAVLÍKOVÁ, Jana - (EDS.)
Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 78 další