2017
Ruská komunita v kontextu vývoje cizinců z třetích zemí s důrazem na Ukrajince a Vietnamce VAVREČKOVÁ, Jana
2016
Fakta a fikce života cizinců v ČR ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VAVREČKOVÁ, Jana
2015
Začlenění ruské komunity do většinové společnosti VAVREČKOVÁ, Jana - DOBIÁŠOVÁ, Karolína
Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti (informace o projektu EIF a jeho řešení) VAVREČKOVÁ, Jana
2014
Monitoring integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek VAVREČKOVÁ, Jana - POJER, Petr
Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby VAVREČKOVÁ, Jana - JANATA, Zdeněk
Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí a jejich postoje k návratu VAVREČKOVÁ, Jana
2012
Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice VAVREČKOVÁ, Jana - DOBIÁŠOVÁ, Karolína
Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol VAVREČKOVÁ, Jana - DOBIÁŠOVÁ, Karolína
2011
Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
2010
Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
Mobilita a migrace v souvislosti s odborným vzděláváním a zaměstnaností VAVREČKOVÁ, Jana
Problematika mezinárodní migrace a integrace cizinců v aplikovaném výzkumu. VAVREČKOVÁ, Jana
Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a ČR. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
Informace o řešení projektu Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 1. fáze (2009) VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
2009
Terciálně vzdělaní odborníci a jejich potřeba na českém trhu práce. VAVREČKOVÁ, Jana
Information Systems about Regional Labour Markets in the Czech Republic Operated by the Czech Statistical Office. BAŠTÝŘ, Ivo - VAVREČKOVÁ, Jana
The Effect of Brain Drain in the Czech Republic and Earnings Motivation for Qualified Specialists to Work Abroad. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo
Působení fenoménu brain drain v ČR a jeho možná rizika. VAVREČKOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 86 další