2019
THE CAUSES OF CHANGES IN THE DEMANDS OF WORK OF CIVIL SERVANTS IN THE CZECH REPUBLIC ŘÍHOVÁ, Lenka
Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce ŘÍHOVÁ, Lenka
Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky ŘÍHOVÁ, Lenka - BLAHOUT, Michal
2018
The influence of contemporary trends on the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work ŘÍHOVÁ, Lenka
Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka
Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací ŘÍHOVÁ, Lenka - FOJTÍK, Dominik
Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július
Risk of losing status of self-employed ŘÍHOVÁ, Lenka
2017
Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí BERAN, Vlastimil - ŘÍHOVÁ, Lenka
Financování SME pomocí P2P úvěrů v České republice a v dalších vybraných státech ŘÍHOVÁ, Lenka
Alternative Status to Being Self-Employed ŘÍHOVÁ, Lenka
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu VLACH, Jan - ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július - PROCHÁZKOVÁ, Nina - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠEDAJOVÁ, Soňa - FOLTÁN, František - MERTL, Jan - STAŠKOVIČ, Václav
Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0 ŘÍHOVÁ, Lenka
Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce ŘÍHOVÁ, Lenka
Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu ŘÍHOVÁ, Lenka
2016
The Role of P2P Loans in the Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic ŘÍHOVÁ, Lenka
Specifics of Price Marketing Controlling and Pricing of Products with Small and Medium-Sized Family Enterprises (Proceedings of Abstract) HAVLÍČEK, Karel - ŘÍHOVÁ, Lenka
2015
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008 - 2013. Bulletin No. 9 BERAN, Vlastimil - ŘÍHOVÁ, Lenka
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 19 z celkového počtu: 19 další