2020
Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití HOLUB, Martin
2019
Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity HOLUB, Martin - MERTL, Jan - MILLIONOVÁ, Pavlína - ŠLAPÁK, Milan - VOSTATEK, Jaroslav - VÍŠEK, Petr
Přerozdělování zdrojů ve stárnoucí společnosti optikou genderově a věkově specifické produkce a spotřeby HOLUB, Martin - ŠŤASTNÁ, Anna
2018
Zohlednění rodičovství v důchodovém systému ČR HOLUB, Martin
2017
Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Determinanty odchodu do předčasného důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Analýza české veřejné správy v okolí českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
2016
Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení HOLUB, Martin
Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - HOLUB, Martin - BAREŠ, Pavel
2015
Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin
Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PRŮŠA, Ladislav - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
Procesy periodického hodnocení důchodového systému ve vybraných světových zemích HOLUB, Martin
Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 71 další