2021
Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací v prostředí ÚP ČR - procesní, legislativní změny KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Doporučení pro financování modulově postavených rekvalifikačních kurzů směřujících k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů směřujících k získání profesní kvalifikace se zapojením zaměstnavatelů KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Návrh pravidel procesu nastavení optimální délky a formy modulových rekvalifikačních kurzů vedoucích k získání profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
2020
Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KYZLINKOVÁ, Renata - VÁŇOVÁ, Jana - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena
Práce z domova - popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena
Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020-2025 LICHARD, Tomáš - VYCHOVÁ, Helena - CZESANÁ, Věra - KLICNAR, Filip - LICHNER, Ivan - MATOUŠKOVÁ, Zdeňka - RADVANSKÝ, Marek
2019
Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů - zahraniční poznatky KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KRAUS, Arno - MODRÁ, Jarmila - ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - VÁŇOVÁ, Jana - VÍŠEK, Petr - VYCHOVÁ, Helena
Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KYZLINKOVÁ, Renata - VÁŇOVÁ, Jana - VEVERKOVÁ, Soňa - VYCHOVÁ, Helena
2017
Informace VÚPSV o projektech realizovaných v roce 2017 VYCHOVÁ, Helena
2015
Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Vzdělávací politika VYCHOVÁ, Helena
Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR VYCHOVÁ, Helena
2014
Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí VYCHOVÁ, Helena
Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých VYCHOVÁ, Helena
2013
Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam - VYCHOVÁ, Helena
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 48 další