2020
Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce: Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka
2019
Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování NEČASOVÁ, Mirka - DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert
Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce DOHNALOVÁ, Zdeňka - NEČASOVÁ, Mirka - TRBOLA, Robert
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - KOTRUSOVÁ, Miriam - HORÁK, Pavel - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - TRBOLA, Robert - VÁŇOVÁ, Jana
2018
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
2017
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů GODAROVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - JAHODA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2016
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020 TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda - VYHLÍDAL, Jiří
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Aktualizované vydání SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
2015
Metodika prevence ztráty bydlení SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda
Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2014
Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
2013
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
Nezaměstnanost cizinců v České republice RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
2011
Koordinace sociální integrace přistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Lokální strategie integrace cizinců v ČR II RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Funkce a postavení organizací neziskového sektoru v procesu sociální integrace přistěhovalců TRBOLA, Robert
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 44 další