2016
Příprava lékařských podkladů pro potřeby posouzení stupně závislosti a role praktických lékařů v příspěvku na péči: Kvalitativní šetření praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření posudkových lékařů posuzujících stupeň závislosti v rámci řízení o příspěvek na péči MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Sekundární analýza: rozbor podmínek a charakteristik stávající praxe posuzování stupně závislosti v řízení o příspěvek na péči z hlediska víceoborové spolupráce MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Analýza kausuistik MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DURAJOVÁ, Zuzana - BERAN, Vlastimil
Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy: Analytická zpráva MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sekundární analýza kvalitativních dat MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016 MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Legislativní analýza MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
2010
Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HOLUB, Martin - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
2008
Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování. KUCHAŘOVÁ, Věra - A KOL.
Velikost cílové skupiny se zaměřením na Evropu a Českou republiku. HORÁKOVÁ, Milada
2007
Is Death the End? Belief in the Afterlife in Contemporary Czech Society. NEŠPOROVÁ, Olga
2004
Rodina a zaměstnání. MATĚJKOVÁ, Barbora
Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. ETTLEROVÁ, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 43 další