2016
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Sekundární analýza kvalitativních dat MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016 MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
Legislativní analýza MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - RŮŽIČKOVÁ, Jana
2010
Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HOLUB, Martin - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
2008
Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování. KUCHAŘOVÁ, Věra - A KOL.
Velikost cílové skupiny se zaměřením na Evropu a Českou republiku. HORÁKOVÁ, Milada
2007
Is Death the End? Belief in the Afterlife in Contemporary Czech Society. NEŠPOROVÁ, Olga
2004
Rodina a zaměstnání. MATĚJKOVÁ, Barbora
Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. ETTLEROVÁ, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
2000
Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti. DRBOHLAV, Dušan - ČERMÁK, Zdeněk - HORÁKOVÁ, Milada - A KOL.
Trh práce, nezaměstnanost a příjemci dávek sociální péče v městě Brně. Expertiza pro zpracování Koncepce sociální péče Magistrátu města Brna. SIROVÁTKA, Tomáš
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 35 z celkového počtu: 35 další